Hirsityöt

Tuote NRO: Risto Vuolle-Apiala

Hinta: 19.90 €

Lisätietoja:
Hirsirakentamisen yksinkertainen perinne elää uutta nousukautta hirsirakenteisten vapaa-ajan asuntojen rakentamisbuumin myötä. Rakennustapa näyttää pitävän pintansa, ja vuosisatoja vanhat tekniikat ja käytännöt ovat edelleen sovellettavissa rakentamiseen. Nykypäivän kasvaneet vaatimukset ja yleinen tekninen kehitys ovat kuitenkin muuttaneet myös hirsirakentamista ja tehneet siitä entistä monimutkaisempaa. Useita hirsirakentamista käsitteleviä kirjoja kirjoittaneen Risto Vuolle-Apialan laatima oppikirja Hirsityöt pyrkii antamaan ajankohtaisen kuvan hirsirakentamisen taidosta ja tekniikasta. Sisältö painottuu käsinveistoon ja siinä tarvittaviin tietoihin, taitoihin ja tekniikoihin. Kirja on laadittu niin, että se palvelee erilaisten hirsirakentamiskurssien opetusta, mutta se antaa hyödyllistä tietoa myös omatoimirakentajalle. Kirjan lopussa on yksinkertaisten, lähinnä vapaa-ajanviettoon kuuluvien rakennusten, piirustuksia. Kirja alkaa "metsästä" ja päättyy vanhojen rakennusten huoltoon: miten puut valitaan, kaadetaan ja käsitellään hirsiksi, miten niitä liitetään toisiinsa sekä muihin rakennusosiin, millä tavoin nykytekniikan edellyttämät asennukset voidaan tehdä ja miten hirsitalon elinikää voidaan pidentää. 96 sivua. (32,-)

Kpl:

[ Sulje ]