HERRGÅRDAR OCH LUSTHUS Restaurera och renovera

Tuote NRO: Riitta Koskinen Katja Hagelstam

Hinta: 29.90 €

Lisätietoja:
Denna inspirerande bok presenterar några mästerprov inom konsten att restaurera och illustrerar olika arbetsskeden. Den unika boken presenterar restaureringen av några gamla finländska byggnader som har satts istånd på ett skickligt sätt. Boken inkluderar både mindre byggnader och några av Finlands mest betydelsefulla herrgårdar från 1700- och 1800-talen: bl.a. Lemsjöholm i Villnäs, sidobygganden på Högsar gård i Nagu, lusthuset på Saaris gård i Tammela, länsmansbostället i Bjärnå och villan nr 19 i Brunnsparken i Helsingfors. Bokens praktfulla bilder lägger huvudvikten på det estetiskt tilltalande slutresultatet, men med finns också bilder från de olika arbetsskedena; bilder som belyser restaureringens praktik och problematik. De berörda gårdarnas byggnadshistoria och samtida boendekultur beskrivs ingående liksom de allmänna förhållanden som har inverkat på den tidens byggnadsskick. Boken är rikligt illustrerad. 207 sivua.

Kpl:

[ Sulje ]